Pijlers

Wat vers echt inhoudt

We willen meer weten over de specifieke inhoudsstoffen in AGF die bijdragen aan de gezondheid en vitaliteit van de mens. Om er echt is mee te bereiken moeten we deze inhoudsstoffen kunnen meten en moeten we zorgen dat een  gewenste hoeveelheid van de betreffende stof ook consistent in de groente of fruit aanwezig is. Veredeling en teelt zijn hierin essentieel!

Samenwerkingen en nieuwe business bouwen

Het opzetten van samenwerkingen tussen verschillende partijen die anders wellicht nooit bij elkaar zouden komen. Om te komen tot goed ideeën, maar ook om nieuwe business te bouwen.
De deelnemers aan vers+  staan vierkant achter de missie en investeren in de projecten. Maar op lange termijn is een gezond verdienmodel noodzakelijk om de investeringen in kennis te kunnen realiseren.

Kennis delen

Kennis over de relatie tussen inhoudsstoffen en gezondheid zetten we in. Dit kan onder andere helpen bij advies over teelt, bij het vinden van nieuwe product-markt combinaties of input leveren aan projecten die bijdragen aan een gezondere levensstijl van mensen.

De taken van vers+ als een soort van katapultcentrum binnen deze drie pijlers kunnen variëren per project. Een paar voorbeelden:

  • Overleg tussen partijen initiëren en begeleiden totdat er een concreet projectvoorstel ligt.
  • Vers+ als verbindende partij bekend maken bij potentiële partners, door deel te namen aan congressen op het gebied van gezondheid en voeding.
  • Waar nodig in projecten het voortouw te nemen om ideeën ook werkelijk uit te gaan voeren.
  • Uitwerken van commerciële modellen, maar altijd met de missie in ons achterhoofd.