• Verbeterde prestaties met gepersonaliseerde voeding

 • Gezond eten: jong geleerd...

 • Uitgebalanceerde voeding voor specifieke omstandigheden

Businesskansen voor personalised food

vers+ ziet in voeding en gezondheid kansen die pioniers in vers op een duurzame voorsprong zetten. Met de ambitie te laten zien wat vers inhoudt, streeft vers+ er dagelijks naar om Nederland het gezondste land van de wereld te maken. vers+ organiseert vraag én aanbod, biedt transparantie, ontwikkelt markten en werkt toe naar de wetenschappelijke basis om de gezondheidseffecten van nutriënten in gewassen te bewijzen.

De trekkers van vers+ zijn Koppert Cress en Best Fresh Group, ondersteund door InnovationQuarter en Gemeente Westland.

vers+ regisseert de waardeketen van voeding en gezondheid, van veredelaar tot consument

Vier scenario’s om te illustreren waar we het voor doen:

Een arts wil haar patiënten graag ondersteunen door de juiste voeding te bieden om hun behandeling te bevorderen en gezond te blijven.

Een directeur van een vooruitstrevend bedrijf wil zijn medewerkers helpen gezond en vitaal te blijven. De juiste voeding is daar een cruciaal onderdeel van.

Versplus-personalised-food2-600x600px

Een directeur van een kinderdagverblijf wil antwoord geven op de vraag van ouders om hun kind voeding te bieden die hun ontwikkeling bevordert.

versplus-sportscoach-micronutrienten

Een coach wil zijn sporters begeleiden in het behalen van optimale prestaties. De vraag naar persoonlijke voeding op maat neemt toe.

Om dat te kunnen doen moeten zij een aantal dingen weten:

 • Waar zit het in?

  In welke voeding zijn die nutriënten aanwezig, en in welke mate?

 • Wat heeft de doelgroep nodig?

  Welke nutriënten dragen bij aan de gewenste resultaten?

 • Hoe kom ik eraan?

  Welke betrouwbare bron kan mij die voeding bieden?

Nieuwe verdien- en waardemodellen

Om op deze vragen antwoord te geven zet vers+ in op het transparant maken van de nutriënten van verschillende groente(rassen), het beschikbaar maken van deze groenten en het ontwikkelen van producten en diensten om in te spelen op de (persoonlijke) voedingsbehoefte. Op deze manier willen we de verschillende schakels van de waardeketen activeren en samenbrengen om tot nieuwe verdien- en waardemodellen te komen in persoonlijke voeding en gezondheid.

1
2
3
1
2
1
2

Ziet u ook kansen in personalised food?
Meedoen kan op drie manieren:

 • ONTWIKKEL DE VERS+ WAARDEKETEN

  U bent pionier op het gebied van voeding en gezondheid en ziet kansen in voeding en gezondheid voor uw organisatie. U wilt in samenwerking met andere pioniers aan de slag met de verdienmodellen van overmorgen. U ontwikkelt mee aan de vers+ waardeketen en stuurt op de kennis en markten die voor u relevant zijn.

 • CREËER MARKTCONCEPTEN

  Het ontwikkelen van de personalised food markt is één van de kernactiviteiten van vers+. U kunt zich aansluiten bij één van de lopende marktgebieden en het is mogelijk om vanuit uw eigen behoefte een nieuw marktgebied aan te spreken om in samenwerking met andere partijen uit de waardeketen een nieuw marktconcept voor personalised food uit te werken.

 • DRAAG BIJ AAN KENNIS

  Om personalised food voor de markt beschikbaar te maken zien we veel vragen die we graag beantwoord zien. Diverse kennislijnen, waarbij u zich kunt aansluiten, zijn uitgezet.

Voor partners biedt vers+ het volgende

Beginnen met hetgeen beschikbaar is

Niet (altijd) beginnen met nieuwe onderzoeken, er is al zoveel kennis! vers+ weet deze kennis en partijen te vinden en te bundelen.

Laat zien wat vers inhoudt

vers+ biedt transparantie in de waarde van groente.

Vergroot uw innovatiekracht

Bundel de krachten met andere pioniers in vers+ en experimenteer naar een hogere ambitie. Niet meer praten over ambitie maar het écht doen!

Nieuwe verdienmodellen

vers+ gaat vandaag aan de slag met hoe we overmorgen geld kunnen verdienen.

Initiatiefnemers

Partners in initiatieven kinderdagverblijven

Partners in de lopende initiatieven vitale medewerker

Partners in de lopende initiatieven Prostaatkankerpatiënten

Partners in de lopende kennis initiatieven ‘Waarde(n) van Groenten en Fruit’

Verover uw plek in de waardeketen van personalised food!

Wij zijn bereikbaar via: 

natasja@versplus.com
+31 6 11 22 00 41

We gaan graag met u in gesprek over de mogelijkheden