Doelstellingen

De Nederlandse tuinbouw een blijvende impuls geven door de waarde van groente en fruit in relatie tot gezondheid te laten zien.

De meeste mensen zullen bij de keuze tussen een schaaltje aardbeien of een broodje kroket aangeven dat de aardbeien het gezonde alternatief zijn. Ook kan bijna iedereen bedenken dat daar meer vitamines in zitten. Zover zijn we als consument  inmiddels wel geschoold. Maar wat is dat dan precies? Voelen de aardbeien alleen gezonder, of is het werkelijk zo? En waarom is het dan zo dat sommige mensen een allergische reactie krijgen van aardbeien?
En een stapje verder; wat moet je nu vooral wel of juist niet eten om ellendige ziektes te voorkomen? Die kennis, die willen wij vanuit vers+ stimuleren. Te beginnen bij de Nederlandse tuinbouw.

Dit doen we onder andere door:

 • Het uitdagen en in gesprek gaan met de gezondheidswetenschap om ook daar de kennis en het onderzoek over de invloed van voeding te stimuleren.
 • Cross-sectorale verbindingen leggen om daarmee vernieuwende en onverwachte product-markt-combinaties te verkennen en te introduceren.
 • Uitdragen van ‘Nederland als gezondste delta van de wereld’. Niet alleen omdat we dat willen zijn voor de onze toekomst, maar ook om met interessante partners in gesprek te raken.
 • Samenwerkingen in de keten opzetten; van zaadje tot het winkelschap. Hiermee bereiken we een efficiënte en heldere communicatie naar de consument en borgen we de kwaliteit van de producten door de gehele keten.

Verzamelen van meetbare kennis over inhoudsstoffen in AGF, waarmee we uiteindelijk de stap naar gezonde voeding ‘op maat’ kunnen zetten.

Om werkelijk iets te kunnen toevoegen op het gebied van gezondheid zijn er een aantal zaken van belang om te weten;
Welke inhoudsstoffen bevat een gewas? Hoe kan een teler een gewas telen zodat de hoeveelheid van deze belangrijke inhoudsstoffen bij elke teelt gelijk blijft? In welke mate kan dit nutriënt of combinatie van nutriënten van positieve invloed zijn op de menselijk gezondheid?
We zijn inmiddels met een aantal partijen in gesprek om hier een goed onderbouwd project voor te schrijven.

Dit doen we onder andere door:  

 • Het verbinden van partijen om pre-competitief onderzoek te starten.
 • Inzetten op een internationaal en onafhankelijk kenniscentrum op het gebied van nutriënten in aardappelen-, groente- en fruitgewassen.
 • Standaardisering van meetwaardes door ontwikkelen van meet- en regelprotocollen. Hiermee borgen en bewaken we belofte van de verse AGF producten.
 • Het ontwikkelen van betaalbare meetapparatuur en –methodiek. Praktisch en betaalbaar voor de teler of afzetorganisatie.
 • Kennis ontwikkelen en overdragen aan telers door middel van specifiek teeltadvies voor teelten met extra nutriënten.

Het creëren van vraag naar agf producten met verhoogde inhoudsstoffen door het organiseren van pilots met specifieke doelgroepen.

Aan de basis van de Nederlandse land en tuinbouw staan ondernemende mensen. Ondernemers met visie en vol goede ideeën. Maar tegelijk nuchter en realistisch; voor niets gaat alleen de zon op. (evengoed van groot belang in deze sector!) Daarmee staat de basis van de derde pijler: het ontwikkelen van product-markt combinaties. Uiteindelijk moeten kennis en innovatie wel betaald worden. Onderzoek, beproevingen, tijdsinvesteringen, vernieuwingen doorvoeren, allemaal mede mogelijk gemaakt door een gezond verdienmodel.
Dat willen we zeker niet uit het oog verliezen. We planten de vlag ver vooruit, maar om daar te komen moet de trein wel blijven rijden. En dat doen we door de brokjes bestaande kennis in te zetten in projecten en daarmee al doende het kennisniveau steeds hoger te tillen.

Dit doen we onder ander door:

 • Het zorgen voor transparante en duidelijke informatie naar consumenten met betrekking tot nutriënten in aardappelen, groente en fruit. Maar niet alleen feiten en cijfer, we vertellen ook wat de telers doen in hun teelt om een gewas te telen dat deze specifieke inhoudsstoffen in zich heeft. Transparantie!
 • Ontwikkeling van voedingsconcepten die zijn afgestemd op de (voedings- en lifestyle) behoeften van specifieke doelgroepen. Bijvoorbeeld sporters, kinderen, ouderen of patiënten.
 • Coördinatie van verschillende pilots, zodat opschaling mogelijk is.
 • Communicatie over bestaande AGF waarvan we al een duidelijke ‘plus’ kennen.
 • Het inzetten van voedingsdeskundigen en chef-koks die receptuur gaan ontwikkelen voor specifieke doelgroepen.
 • Stimuleren van de samenwerking van belanghebbenden binnen en rondom doelgroepen middels interventies en pilots.
 • Levensvatbare business modellen en cases ontwikkelen.

Kennis over voedingsmiddelen op een nieuwe manier bij de mensen brengen, waardoor deze kennis langzaam maar zeker verweven zal raken met de dagelijkse routine.

Veel mensen weten dat ze gezonder kunnen leven, maar niet hoe ze hiermee kunnen starten. Met algemene campagnes ter bevordering van het bewustzijn wordt niet genoeg gedragsverandering gerealiseerd. Het is tijd voor een nieuw, concreet en duidelijk geluid. Nieuwe, betere eetgewoonten die eenvoudig met het dagelijks leven te verweven zijn. Real- time gepersonaliseerd voedingsadvies voor iedereen, overal, altijd.

Dit doen we onder ander door:

 • Bij de consument op een voor hen leuke manier uitlokken van een (onbewuste) verbetering in eetgewoontes naar meer vers en gezond. Daarmee leren ze nieuwe voedingsgewoontes.
 • Het ontwikkelen en lanceren van een gebruiksvriendelijke app die deze gedragsverandering ondersteund.
 • Het doorontwikkeling van zo’n app zodat op den duur gepersonaliseerd advies kan worden gegeven.