• Verbeterde prestaties met gepersonaliseerde voeding

  • Gezond eten: jong geleerd...

  • Uitgebalanceerde voeding voor specifieke omstandigheden

Wij engineeren de waardeketen voor personalised food

 vers+ ziet in personalised food businesskansen die bedrijven op een duurzame voorsprong zetten. Door de volledige waardeketen te engineeren, van veredelaar tot consument, creëren we de juiste omstandigheden om een sterk concurrerende positie te veroveren in de mondiale markt voor personalised food.

Samen werken aan de Plus die Vers ons geeft

De vers+ partners hebben samen de nodige mijlpalen bereikt die vers+ klaarstoomden voor de volgende fase. Daarin ligt de nadruk op het vastleggen én delen van kennis enerzijds, en het verkennen van businesskansen en het uitwerken van businessmodellen anderzijds. De diversiteit in de samenwerkingen tussen bedrijven met uiteenlopende expertise zorgt voor waardecreatie voor alle partijen.

Wat doet vers+

We bouwen een platform waar nutriëntengegevens worden gekoppeld aan verkoop voor de personalised food markt. We ontwikkelen en certificeren testapparatuur en -processen om nauwkeurige gegevens te krijgen van de nutrienten in groente en fruit. Én we ontwikkelen businesscases voor personalised food.

Kennis

Wij laten zien wat vers inhoudt

Lees meer, doe mee!

Gezonde business modellen

Wij ontwikkelen concepten voor personalised food & health

Lees meer, doe mee!

Netwerk

Wij organiseren cross sectorale cocreaties.

Lees meer, doe mee!

Sluit aan bij de Vers+ koplopers

U kunt zich op verschillende manieren aansluiten bij Vers+. Afhankelijk van de commitment en tijd die u zelf wil of kan inbrengen, en de toegevoegde waarde die uw bedrijf ziet in Vers+, kunt u op drie niveaus mee doen:

Niveau 1

Strategisch partner: Is sterk gecommitteerd voor minimaal 0,2 FTE per week. Denkt mee over de grote lijnen.

Niveau 2

Gelegenheidspartner: Werkt mee aan specifieke tijdsgebonden sprints, om een specifiek aan Vers+ gelieerde doelstelling te behalen

Niveau 3

Ambassadeur: Ondersteunt het Vers+ project door draagvlak te creëren daar waar dat het behalen van de Vers+ doelstellingen bevordert

Zij doen al mee:

Strategische partners:

LOGO

LOGO

LOGO

LOGO

LOGO

Gelegenheidspartners:

LOGO

LOGO

LOGO

LOGO

LOGO

Ambassadeurs:

Naam

Naam

Naam

Naam

Naam

Mee doen of meer weten?

Neem gerust contact met ons op!